Takbox åt fel håll – bättre för bränsleekonomin?

Takbox åt fel håll

Marknadstrenderna visar på en ökande efterfrågan på innovativa och miljövänliga takboxar. Sedan takboxar började säljas i stor skala på under 70-80 tal har det varit framåtvända boxar som dominerat marknaden. Det vill säga takboxar vända med den smala delen framtill. Men på senare åt har detta koncept blivit ifrågasatt av bilentusiaster, som provat sig fram och i många fall landat i att en bakåtvänd takbox är bättre för bränsleekonmin. Notera att detta inte gäller alla fordon eller takboxar och de flesta tillverkare fortfarande rekommenderar att takboxen ska vändas åt ”rätt” håll, dels då inte tillräckliga tester gjorts för att styrka att en bakåtvänd takbox alltid är bäst, dels för utseendets skull. Läs mer här

Aerodynamik i fokus

Aerodynamik är avgörande för fordonets effektivitet. Takboxar kan påverka denna egenskap påtagligt. Genom att designa takboxar som minskar luftmotståndet kan bränsleeffektiviteten förbättras avsevärt. Studier och expertutlåtanden understryker vikten av aerodynamisk design i framställningen av takboxar.

”Takbox åt fel håll” – ett nytt koncept

Begreppet ”Takbox åt fel håll” introducerar en innovativ idé där takboxens placering och utformning optimeras för att minska vindmotståndet. Denna design kan leda till avsevärda bränslebesparingar och därmed minska fordonets miljöpåverkan. Genom att använda avancerade design- och tillverkningstekniker, kan dessa bakåtvända takboxar utgöra en viktig del i strävan efter mer hållbara transportlösningar.

Enligt en privatpersons experiment med en Tesla model 3 ökade en bakåtvänd takbox bilens räckvidd med 7%. En bakåtvänd takbox är utformad för att bättre harmoniera med luftflödet kring bilen. När luften strömmar över fordonets tak, möter den mindre motstånd från takboxens aerodynamiskt optimerade form

Råd vid val av takbox

Vid valet av takbox är det viktigt att överväga dina specifika behov och fordonstyp. Jämför olika modeller och varumärken, och tänk på din budget. Det är även väsentligt att fundera på installation och underhåll för att säkerställa långvarig och säker användning. Calix Roof Boxes erbjuder exempelvis modeller som passar olika fordonstyper och behov. Det är också just Calix  som erbjuder den box som blivit känd som den första bakåtvända boxen. Boxen heter Calix H20 och rymmer 420L. Är du intresserad av en bakåtvänd box ska du dock inte köpa Calix H20 utan den nytillverkade takboxen som heter Calix Aero Loader. Den är nämligen utvecklad av Calix Roof Boxes för att vara en just bakåtvänd box. Detta innebär att den också är förstärkt på ”baksidan” som en traditionell box inte är, då den är avsedd att användas åt rätt håll.

Autoform rekommenderar inte att vända på en vanlig takbox för att sänka bränsleförbrukningen. En vanlig box är inte förstärkt på rätt sätt baktill vilket påverkar säkerheten negativt. Nya Aero Loader har förstärkning baktill och är också tillverkad för ändamålet.

Takboxens inverkan beroende på fordonstyp

Olika fordon påverkas på olika sätt av takboxar. Små bilar kan exempelvis behöva mer kompakta och lättare takboxar för att inte påverka bilens prestanda negativt, medan större fordon som SUV:er kan hantera större modeller. Det är viktigt att välja en takbox som kompletterar bilens aerodynamiska egenskaper och inte överstiger dess vikt- och lastbegränsningar.

Framtidens takboxar och hållbarhetsaspekter

Inom takboxdesign ser vi en trend mot mer miljövänliga material och smart teknologi. Framtida takboxar kan även bidra till minskad miljöpåverkan genom att förbättra fordonets totala bränsleeffektivitet. Experter och branschanalytiker förutspår en framtid där takboxar inte bara är en förvaringslösning utan också en integrerad del av fordonets övergripande miljöprestanda.

Sammanfattning och slutsatser

Att välja rätt takbox är inte bara en fråga om förvaring – det handlar också om att tänka på miljöpåverkan och fordonets prestanda. En takbox åt fel håll representerar en spännande utveckling inom detta område. Som konsument är det viktigt att vara medveten om dessa aspekter och göra informerade val som bidrar till en hållbar framtid.

Peter Hölzer från Pebe, distributör av Calix takboxar i Sverige hoppas att detta är en start på ett nytt tankesätt vilket skulle kunna leda till fler innovativa och miljöfokuserade utformningar i framtiden.