Bränsleekonomi

Bränsleekonomi kopplat till takboxar hänvisar till hur effektivt fordonet kan använda bränsle när en takbox är monterad. En bra bränsleekonomi innebär att takboxen inte påverkar bränsleförbrukningen i hög grad. Detta uppnås genom att minimera luftmotståndet och öka aerodynamiken, så att fordonet inte behöver använda mer bränsle för att övervinna det ökade motståndet som takboxen kan skapa. En lätt och aerodynamiskt utformad takbox kan bidra till att bevara bränsleeffektiviteten och minska bränslekostnaderna för bilägaren.