Siktlinje

Siktlinje är ett begrepp som syftar på det synområde eller den riktning som en förare har när han eller hon sitter i förarsätet i ett fordon. Det avser den synliga ytan framför föraren och runt fordonet som är mycket viktig för säker körning. Inom sammanhanget av takboxar är siktlinjen viktig eftersom en korrekt monterad takbox inte bör hindra förarens siktlinje, eftersom det kan påverka säkerheten under körning. Det är nödvändigt att säkerställa att takboxen inte blockerar förarens synområde när den är placerad på takräcket.