Frontalarea

Frontalarea är ett mått på det främre tvärsnittsytan av ett föremål eller fordon, inklusive takboxar. Det avser det område som exponeras för luftmotstånd när fordonet rör sig framåt. Inom sammanhanget av takboxar är frontalarea viktigt för att förstå hur mycket extra luftmotstånd takboxen skapar när den monteras på fordonets tak. En större frontalarea kan påverka fordonets bränsleekonomi och aerodynamik negativt, särskilt vid höga hastigheter. Det är därför en faktor som beaktas när man väljer en takbox, för att minimera påverkan på fordonets prestanda.