Dual opening

Dual opening inom takboxar innebär att takboxen har två separata öppningsmöjligheter, oftast en på vardera sidan av boxen. Denna funktion ger användaren flexibilitet och enkel åtkomst till bagaget i takboxen, oavsett vilken sida av fordonet man befinner sig på. Det gör det bekvämt att lasta och lossa föremål, även om bilen är parkerad längs vägkanten eller i en trång parkeringsplats. Dual opening takboxar är särskilt användbara i situationer där åtkomst från en sida är begränsad. De erbjuder ökad användarvänlighet och bekvämlighet vid resor och transport av bagage.